I år firar vi

Skellefteå Riksteaterförening är en av de tidiga kulturföreningarna i Skellefteå.

Redan 1933 etablerades verksamheten precis samtidigt med de idéer om en folkteater som kläcktes av Artur Engberg och omsider resulterade i Riksteaterorganisationen. Folkrörelsen som nu också är Sveriges största teater.

Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.

Vår vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.