I år firar

Skellefteå Riksteaterförening

Fira med oss lördag 27 oktober kl. 16.00

Vi firar det tillsammans med våra medlemmar. Kvällen inleds med mingel. Vi bjuder på snittar och cider, priser lottas ut och ser på en fin föreställning.

Taube – Ord och en massa visor!

André Malmén och Lisa Larsson, kända från gruppen Context, tar oss tillsammans med musikern Jörgen Svedberg med på en musikalisk berättelse om Evert Taube, en berättelse som innehåller både humor och allvar och som avslöjar saker vi inte tidigare visst om vår nationalskald.

Skynda dig att bli medlem i Skellefteå Riksteaterförening!
Alla som är medlemmar senast den 23 september får köpa biljett för 4 kr ord.pris 210 kr, ( så långt platserna räcker), vilket är samma pris som den första föreställningen som vi arrangerade.

Priset inkluderar mingel samt föreställning och utlottning av priser.

Skellefteå Riksteaterförening är en av de tidiga kulturföreningarna i Skellefteå.

Redan 1933 etablerades verksamheten precis samtidigt med de idéer om en folkteater som kläcktes av Artur Engberg och omsider resulterade i Riksteaterorganisationen. Folkrörelsen som nu också är Sveriges största teater.

Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.

Vår vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.