Ombud

 

Som ombud får du i god tid information om kommande spelårs repertoar.
Våra ombud gör reklam, affischerar och säljer biljetter.
Att till varje föreställning erhålla en fribiljett efter 5 sålda biljetter och ytterligare en fribiljett vid 10 sålda biljetter. För att få dessa fribiljetter kvävs att ombudet köper ut bokade biljetter på samma gång.
Inga fribiljetter till föreställningar med mat eller bussresa.
Vi hoppas också att du som ombud är medlem hos oss och kan därför erhålla bättre information.

              

  • Vår målsättning med teaterombuden:
    Att var och en ska inom sitt område hjälpa föreningen med marknadsföring/biljettförsäljning  av teaterföreställningar samt sprida kännedom om föreningens verksamhet.
  • Teaterombuden fungerar även som ”språkrör” gentemot föreningens styrelse.
  • Teaterombudens uppgifter:
    Sälja biljetter
  • Affischera
  • Sprida information om föreningens verksamhet och programutbud samt verka för rekrytering av nya publikgrupper.
  • Förmedla publikreaktioner och önskemål till styrelsen från de publikgrupper de företräder.