Styrelsen

Skellefteå Riksteaterförenings styrelse 2018-03-27 – 2019-03-27

Ordförande: Anna-Carin Nilsson Björk
ac_nb@hotmail.com

Vice ordförande: Jan-Åke Tufvander
tuvan_55@yahoo.se

 

Kassör: Gunilla Lundmark
gklundmark@hotmail.com

Sekreterare:
Astrid Da Costa Maya
astridmaya@gmail.com

Vice sekreterare:
Emilie Sjölund
Emilie.sjolund@gmail.com

Mirjam Jaktlund
mirjam.jaktlund@live.se

Wiveka Fahlen
wiveka_fahlen@telia.com

Fredrik Norgren
nogge_@hotmail.com

Harriette Hagelberg
harriette.hagelberg@gmail.com

Toby Lindström
toby.strandsparet@telia.com

Matilda Fhärm
mtylstedt@hotmail.com